آدرس : بلوار جمهوری اسلامی – بعد از چهارراه شفا - سازمان مرکزی دانشگاه -معاونت آموزشی
  تلفن تماس :  31215612   (034)
  فاکس  :  2113005 (034)
 

پست الکترونیک : edc.kmu@gmail.com