چهارمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی بهمن ماه 91 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید.در این دوره از المپیاد که البته با تاخیر برگزار شد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در 4 حیطه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

استدلال بالینی : سرطانها (پيشگيري، تشخيص، درمان، پيگيري،مراقبت پرستاري و بازتواني

علوم پایه : بيولوژي، آسيب شناسي، اپيدميولوژي و فارماکولوژي سرطانها

مدیریت : سطح بندي و مديريت بيماريهاي غير واگير

نوآورانه : جنبه هاي اخلاقي تشخيص،درمان، پيگيري،مراقبت و پژوهش در سرطانها

 

این دوره از المپیاد تنها به صورت انفرادی برگزار گردید . دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پس رقابت با سایر داشنجویان موفق به کسب رتبه های ذیل گردیدند:

حیطه علوم پایه
: آقای محمدرضا رستمی زاده؛ رتبه چهارم کشور


حیطه استدلال بالینی : آقای علی شهسواری؛ رتبه هشتم کشور

حیطه نوآورانه : آقای علی پورخاندانی؛ رتبه دوازدهم کشور

ضمن تبریک به این عزیزان و آرزوی سلامتی و کامیابی، امید است شاهد درخشش آنها در عرصه های مختلف باشیم