پنجشنبه ١٣٩٧/٨/٢٤    EN


معاونت آموزشي همزمان با  تاسيس دانشگاه علوم پزشکي در سال 1365  در ساختمان نوریه که مکان اولیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان به وجود آمد. تا کنون مسئولين آموزشي  این دانشگاه  تلاشهاي زيادي جهت تحقق اهداف آموزشي دانشگاه را برعهده داشتند.

اکنون حوزه معاونت آموزشی در زمینی به مساحت 650متر مربع و اداره کل آموزش در زمینی به مساحت 250 متر مربع مشغول به فعالیت است این مرکز جزء دانشگاههای تیپ 1 محسوب می شود و با 80 نفر پرسنل مشغول به فعالیت می باشد.  اخبار
آرشيو اخبـار