دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN

 آدرس : ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سازمان مرکزی دانشگاه -معاونت آموزشی
  تلفن تماس :  31325638   (034)
  فاکس  : 31325759  (034)
 

پست الکترونیک : edc.kmu@gmail.com  اخبار
آرشيو اخبـار