دبیر هیات ممیزه : آقای دکتر غلامرضا سپهری

  مسئول هیات ممیزه : خانم منصوره عزیززاده فروزی

 

  ساعات کار :

ساعت 8الی 13


شنبه
 

 

ساعت 8 الی 14


سه شنبه
 

 
تلفن:  31325795

 

پست الکترونیک:   KMUpromotionCommitte@kmu.ac.ir