• آزمون جامع علوم پایه


  • بوی باران، سرود گل، نغمه بهار یعنی رحمت الهی همه تقدیم تو باد

  • راه اندازی رشته سیاست گذاری سلامت در مقطع ph.d

  • مرکز مهارتهای بالینی

  • مجله گامهای توسعه

  • هشتمین جشنواره شهید مطهری


  اخبار
آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی
همزمان با سراسر کشور، آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی برگزار شد.