ليست اخبار   
  چهاردهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/11/16

قابل توجه متقاضيان چهاردهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي

  سامانه الکترونیکی پایش جامع سلامت روان دانشجویان
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/11/04

سامانه الکترونیکی پایش جامع سلامت روان دانشجویان، توسط وزارت متبوع راه اندازی گردیده است. دانشجویان محترم جهت تکمیل پرسشنامه ( CAQ-160 ) به آدرس www.metda.ir مراجعه فرمایید.

  منابع آموزشی MPH پزشک خانواده
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/11/04

مجموعه فایلهای الکترونیکی مربوط به منابع آزمون جامع پایانی دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمو م ی (MPH) ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده و آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خانواده

  دستورالعمل انتخاب واحد درسی
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/08/02

با توجه به اتمام فرایندهای اولیه ثبت نام و آماده ساز ی اجرای برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه آعضای هیات علمی دانشگاهها به اطلاع می ر ساند با ا ستعانت از خداوند متعال شروع دوره با انجام مر حله نهای آن یعن انتخاب واحد تو سط فراگیران آغا ز می شود . خواهشمند ا ست پس از مطالعه کامل دستورالعم

  فراخوان تعهد خاص سلامت در بلایا
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/06/07

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان در نظر دارد از میان دانشجویان مقطع phd در رشته سلامت در بلایا 3 نفر از متقاضیان برتر را در یک فرآیند رقابتی بصورت تعهد خاص جذب نماید.متقاضیان می توانند در خواست کتبی و یک نسخه از رزومه خود را حدکثر تا تاریخ 10/6/95 به آدرس scholarships@kmu.ac.ir ارسال

  جابجایی معاونت آموزشی
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/03/08

احتراما به استحضار می رساند که از تاریخ 95/3/1 معاونت آموزشی از چهار راه شفا به پردیزه افضلی پور انتقال یافته است.البته قابل ذکر است که به زودی واحد های تحصیلات تکمیلی و آموزش کل نیز به این مکان انتقال خواهند یافت. شماره تماس نام واحد 31325759 معاون آموزشی 31325779 امور عمومی 31325775 د

  بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
  تاریخ  ثبت خبر : 1394/07/18

بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی

1