مدیر سیستم
  جابجایی معاونت آموزشی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/03/08
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

احتراما به استحضار می رساند که از تاریخ 95/3/1 معاونت آموزشی از چهار راه شفا به پردیزه افضلی پور انتقال یافته است.البته قابل ذکر است که به زودی واحد های تحصیلات تکمیلی و آموزش کل نیز به این مکان انتقال خواهند یافت.

 شماره تماس
 نام واحد
 31325759 معاون آموزشی
 31325779 امور عمومی
 31325775 دبیرخانه
 31325782 امور مالی
 31325776 کارگزینی هیات علمی
 31325767 کارگزینی هیات علمی
 31325778 کارگزینی هیات علمی
 31325769 کارگزینی هیات علمی
 31325763 واحد بورس و ماموریتهای آموزشی
 31325791 هیات جذب
 31325795 هیات ممیزه