مدیر سیستم
  فراخوان تعهد خاص سلامت در بلایا
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/07
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان در نظر دارد از میان دانشجویان مقطع phd در رشته سلامت در بلایا 3 نفر از متقاضیان برتر را در یک فرآیند رقابتی بصورت تعهد خاص جذب نماید.متقاضیان می توانند در خواست کتبی و یک نسخه از رزومه خود را حدکثر تا تاریخ 10/6/95 به آدرس scholarships@kmu.ac.ir ارسال نمایند.