۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

نشست معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور به صورت وبینار با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان