۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

وبینار هم اندیشی پیرامون تجربیات آموزش بالینی در دوران کرونا شنبه 27 اردیبهشت برگزار شد.

 

 

به گزارش معاونت آموزشی دانشگاه، این وبینار به دلیل پاندمی کرونا و شرایط خاص آموزش از طرف دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بین مراکز مطالعات و توسعه مطرح گردیده و دانشگاه علوم پزشکی مجازی پشتیبانی این وبینار را عهده دار شد. در این وبینار ورود برای عموم اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی آزاد بوده و سخنرانان وبینار برخی از اساتید برجسته دانشگاه های علوم پزشکی بودند .

وبینار مذکور به مدت 2 ساعت بین دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، ایران، تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، مازندران، زنجان، اهواز از ساعت 13:30 با سخنرانی دکتر محمدرضا شکیبی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان با موضوع کلیات آموزش بالینی در بحران کرونا اغاز و به ترتیب با ارائه دکتر عظیم میرزازاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران( با موضوع: جایگاه آموزش مجازی در آموزش بالینی؛ دستاورد ها و محدودیت ها) ، دکتر میترا امینی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز( با موضوع: نمونه هایی از نوآوری های انجام شده در دوره های بالینی –آموزش پزشکی عمومی و تخصصی در جریان بحران کرونا در دنیا) ، دکتر حمیدپیروی از دانشگاه علوم پزشکی  ایران ( با موضوع : آموزش بالینی پرستاری و مامایی در بحران کرونا، چالش ها و راهکار ها) ادامه داشت و در پایان وبینار با مبحث پرسش و پاسخ پیرامون مباحث ارائه شده و در نهایت با جمع بندی مباحث ذکر شده وبینار  در ساعت 15:30 به پایان رسید.