۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

برگزاری وبینار تبیین و هماهنگی هیات ممیزه کلان منطقه

چهارشنبه  99/9/19 ساعت 10 تا 12

لینک sr.kmu.ac.ir/ch/vce