۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
انجام ارزیابی اعتبار بخشی بسته های آموزشی کلان منطقه 8 کشور
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۷ آذر
ارزیابی اعتبار بخشی بسته آموزشی طرح و تحول و نوآوری کلان منطقه آمایشی هشت کشور 16 آذرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
انجام ارزیابی اعتبار بخشی بسته های آموزشی کلان منطقه 8 کشور
بررسی روند اجرایی بسته های تحول آموزش سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور معاون آموزشی وزیر به...
۱۳۹۸ شنبه ۲۵ آبان
بررسی روند اجرایی بسته های تحول آموزش سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت
بررسی روند اجرایی بسته های تحول آموزش سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت
تفاهم نامه توسعه متوازن آموزش عالی حوزه سلامت در ۱۰ کلان مناطق آمایشی کشور
۱۳۹۸ شنبه ۲۵ آبان
تفاهم نامه توسعه متوازن آموزش عالی حوزه سلامت در ۱۰ کلان مناطق آمایشی کشور
تفاهم نامه توسعه متوازن آموزش عالی حوزه سلامت در ۱۰ کلان مناطق آمایشی کشور
نشست روسای کلان مناطق آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت: نشست روسای کلان مناطق آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
نشست روسای کلان مناطق آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
سند محاسبات آمایشی نیروی انسانی موجب ساماندهی آموزش های پزشکی می شود
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
سند محاسبات آمایشی نیروی انسانی موجب ساماندهی آموزش های پزشکی می شود
سند محاسبات آمایشی نیروی انسانی موجب ساماندهی آموزش های پزشکی می شود
نشست مجمع دبیران کلان مناطق آمایشی کشور در کرمان
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۳ آبان
نشست مجمع دبیران کلان مناطق آمایشی کشور در کرمان
نشست مجمع دبیران کلان مناطق آمایشی کشور در کرمان
توزیع رشته های بالینی در مناطق آمایشی دستیابی به عدالت اجتماعی و آموزشی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
توزیع رشته های بالینی در مناطق آمایشی دستیابی به عدالت اجتماعی و آموزشی
توزیع رشته های بالینی در مناطق آمایشی دستیابی به عدالت اجتماعی و آموزشی
دومین مجمع دبیران کلان مناطق آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ آبان
23 و 24 آبان ماه و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ دومین مجمع دبیران کلان مناطق آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود
دومین مجمع دبیران کلان مناطق آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود
با ابلاغ رییس دانشگاه دکتر پیام خزائلی به سمت سرپرست مرکز امور هیات علمی دانشگاه منصوب شد
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
با ابلاغ رییس دانشگاه دکتر پیام خزائلی به سمت سرپرست مرکز امور هیات علمی دانشگاه منصوب شد
با ابلاغ رییس دانشگاه دکتر پیام خزائلی به سمت سرپرست مرکز امور هیات علمی دانشگاه منصوب شد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان مستعد برای راه اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر
معاون فنی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان را برای راه اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای مطلبوب ارزیابی کرد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان مستعد برای راه اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای