۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

معاونت آموزشي همزمان با  تاسيس دانشگاه علوم پزشکي در سال ۱۳۶۵  در ساختمان نوریه که مکان اولیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان به وجود آمد. تا کنون مسئولين آموزشي  این دانشگاه  تلاشهاي زيادي جهت تحقق اهداف آموزشي دانشگاه را برعهده داشتند.

اکنون حوزه معاونت آموزشی در زمینی به مساحت ۶۵۰متر مربع و اداره کل آموزش در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع مشغول به فعالیت است این مرکز جزء دانشگاههای تیپ ۱ محسوب می شود و با ۸۰ نفر پرسنل مشغول به فعالیت می باشد.