۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر    تعداد بازدید : 550

معرفی مدیریت و پایش نقشه علمی

شاید بزرگترین لطف الهی بر بشر، بعد از وجود، هدایت باشد و برای این هدایت و راهنمایی ابزارهای تام و خاصّی را آفریده است. نبوت - در ژرفای آن ولایت - برترین نمود این هدایت می باشد. ولایت مجموعه بیان هدف و نقشه راه است و بدون این نقشه رسیدن به آن هدف غیر ممکن است در یک کلام، تعالی، از سویی متعادل بودن اهداف و از سویی به وجود نقشه ای متناسب با سالک و اهداف وابسته است.

تعالی بشر اندیشمند، در گروی نقشه ای خردمندانه است که پیش رو خواهد داشت. دانشگاه جایگاه فرزانگان طالب دانش و معلمانی خردمند است چنین جایگاه و مجموعه ای، جز تعالی، سرنوشتی نباید داشته باشد و برای این پیشرفت، وجود نقشه ای مناسب لازم است.

نقشه جامع علمی کشور که به تدبیر مقام عظمای ولایت (حفظه اللّه تعالی) تدوین و تهیه گردید فتح الباب تدوین نقشه علمی دانشگاه های کشور گردید و موجب خرسندی است که دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این راه از پیشتازان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود و اینک پیش نویس این نقشه جهت طرح و تصویب به شما بزرگواران ارائه می گردد.

امید است اصول فکری و مبنایی حاکم بر ذهن یک اندیشمند اسلامی، تلاش در تحقق و تکوین جنبش نرم افزاری، دستیابی چشم انداز ۱۴۰۴ و دید ایدئولوژیک به علم ایجادی و اکتسابی و تحقق جامعه آرمانی اسلامی شایسته حضور معصوم (ع)، ما را به تصویب سندی درخور و بایسته هدایت کند.