۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر    تعداد بازدید : 520

اسنادو نقشه جامع علمی

 

 نقشه جامع علمی کشور
 سند اسلامی شدن دانشگاه ها
 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 سند جامع توسعه هوافضای کشور
 سند راهبری علوم و فناوری های شناختی
 سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی
 سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی