۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

ازابتدای سال 1392 ایده های مبتنی بر تشکیل مجامع مشورتی و نظارتی در سطوح مختلف دانشجویی و کارمندی از سوی معاونت آموزشی وقت شکل گرفت که به طور کلی بر پایش، ترسیم چشم انداز و ارتقای آموزشی دانشگاه بنا شده اند که به طور جداگانه به تصویب اساسنامه، برگزاری جلسات با مسئولین ذی ربط در معاونت آموزشی و فعالیت میپردازند. عبارتند از:

 • مجمع کارشناسان آموزشی: متشکل از کارشناسان آموزش دانشکده ها
 • مجمع تحصیلات تکمیلی: متشکل از نمایندگان کلاس ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
 • مجمع نمایندگان کلاس دانشگاه: متشکل از نمایندگان کلاس ها در مقطع کارشناسی و دکترای حرفه ای

مجمع نمایندگان کلاس دانشگاه

ساختار اولیه ی مجمع نمایندگان کلاس دانشگاه در مرداد ماه 1394 شکل گرفت و پس از ایجاد زیرساخت های لازم اولین جلسه ی سالانه ی مجمع عمومی نمایندگان با حضور کلیه نمایندگان مقطع کارشناسی و دکترای حرفه ای در تاریخ  ۲/۹/۱۳۹۴ برگزار شد. در همان جلسه نمایندگان هسته ی مرکزی بر اساس سهمیه های دانشکده ها و با اکثریت آرا انتخاب شدند.

به طور کلی خط مشی مجمع نمایندگان به صورت زیر خلاصه میگردد:

 • رصد مداوم شرایط آموزشی دانشگاه و شناسایی معضلات آموزشی و پیرا آموزشی دانشگاه از قبیل کلاس های درس، امتحانات، کارآموزی و...
 • آموزش پژوهی در راستای ارائه پیشنهادات و راه حل های مناسب جهت ارتقای شرایط آموزشی دانشگاه
 • آینده پژوهی آموزشی و پیش بینی نیازهای آموزشی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی
 • ارتباط مداوم و موثر با سایر جمعیت های دانشجویی در داخل و خارج از کشور
 • تسهیل برگزاری دوره های مرتبط با حیطه ی آموزش در دانشگاه
 • پیگیری اجرایی چالش های آموزشی دانشجویان
 • ارتباط مداوم با مسئولین ذی ربط در سطح دانشکده و دانشگاه
 • و...