۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

کانال تلگرام: CRA_kmu @

آدرس ایمیل: CRA@kmu.ac.ir

دبیرخانه مجمع نمایندگان: پردیس علوم پزشکی، ساختمان شماره 2، طبقه ی همکف