۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
 

معرفی مرکز امور هیات علمی

 

تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. دانشگاه علوم پزشکی کرمان از این قاعده مستثنی نبوده و از سال ۱۳۵۶ تا به امروز در جهت دستیابی به رشد، تعالی و پاسخ گویی به نیازهای مجموعه، دستخوش تغییرات زیادی شده و همواره بستر لازم برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر را فراهم نموده است.

در این راستا، معاونت آموزشی دانشگاه در آذرماه ۱۳۹۲، ضمن ساماندهی امور مربوط به اعضاء هیأت علمی خود از طریق واحدهای موجود (شورای بورس و مأموریت های آموزشی، دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه، اداره تشکیلات هیأت علمی، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی، اداره کارگزینی هیأت علمی، کمیته ترفیع، کمیته تمام وقتی و حق التدریس و اداره رفاه هیأت علمی) بمنظور یکپارچه سازی و ارتقای امور مرتبط با اعضای هیأت علمی، و نیز ایجاد تصویر و درک روشن و جامع تری از فعالیت های مرتبط با اعضای هیأت علمی، مرکزی را تحت عنوان «مرکز امور هیأت علمی» راه اندازی نمود.

 

 

دکتر پیام خزائلی

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

مرتبه علمی : استاد

رئیس مرکز امور هیات علمی

تلفن :

31325638

 

پست الکترونیک :

pkhazaeli@kmu.ac.ir

 

 

            کارشناسان مرکز

فاطمه حسینعلی پور کارشناس امور اداری ۳۱۳۲۵۷۶۹
غلامرضا شادخو کارگزین هیات علمی ۳۱۳۲۵۷۷۲
طاهره محمدی پور نجیب کارگزین هیات علمی ۳۱۳۲۵۷۷۸
فاطمه کریمی کارگزین  ۳۱۳۲۵۷۶۷