۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

اعضای هیأت ممیزه دانشگاه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

آقای دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد

دانشیار

2

آقای دکتر رضا ملک پور افشار

استاد

3

آقای دکتر غلامرضا سپهری

استاد

4

آقای دکتر ایرج شریفی

استاد ممتاز

5

آقای دکتر حسین صافی زاده

استاد

6

آقای دکتر مهدی محمودی

استاد

7

آقای دکتر حمید نجفی پور

استاد ممتاز

8

آقای دکتر محمد خاکساری

استاد

9

آقای دکتر عباس پرداختی

استاد

10

آقای دکتر نوذر نخعی

استاد پژوهش

11

آقای دکتر مسعود پریرخ

استاد ممتاز

12

آقای دکتر وحید شیبانی

استاد

13

خانم دکتر شهلا منصوری

استاد

14

آقای دکتر علی اسدی پور

استاد

15

آقای دکتر سید حسن افتخار واقفی

استاد

16

خانم دکتر طیبه نادری

دانشیار

17

آقای دکتر منصور مؤذن زاده

دانشیار

18

آقای دکتر عبدالرضا صباحی

دانشیار

19

آقای دکتر محمدرضا شکیبی

دانشیار

20

آقای دکتر محمدرضا بانشی

استاد