۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن

 دبیر هیات ممیزه : آقای دکتر غلامرضا سپهری

  مسئول هیات ممیزه : آقای دکتر امید تجربه کار

 

  ساعات کار :

ساعت ۸الی ۱۳


شنبه 
 

 

ساعت ۸ الی ۱۴


سه شنبه 
 

 تلفن:  ۳۱۳۲۵۷۹۵

 

پست الکترونیک:   KMUpromotionCommitte@kmu.ac.ir