۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

 

 

دکتر اسما صابر ماهانی

 

 عضوهیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

034-31325123

 ایمیل: sabermahany@gmail.com   


زهرا علی رشیدی

 

کارشناس حق التدریس

034-31325765

ایمیل: z.alirashidi@gmail.com