تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. دانشگاه علوم پزشکی کرمان از این قاعده مستثنی نبوده و از سال ۱۳۵۶ تا به امروز در جهت دستیابی به رشد، تعالی و پاسخ گویی به نیازهای مجموعه، دستخوش تغییرات زیادی شده و همواره بستر لازم برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر را فراهم نموده است.

در این راستا، معاونت آموزشی دانشگاه در آذرماه ۱۳۹۲، ضمن ساماندهی امور مربوط به اعضاء هیأت علمی خود از طریق واحدهای موجود (شورای بورس و مأموریت های آموزشی، دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه، اداره تشکیلات هیأت علمی، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی، اداره کارگزینی هیأت علمی، کمیته ترفیع، کمیته تمام وقتی و حق التدریس و اداره رفاه هیأت علمی) بمنظور یکپارچه سازی و ارتقای امور مرتبط با اعضای هیأت علمی، و نیز ایجاد تصویر و درک روشن و جامع تری از فعالیت های مرتبط با اعضای هیأت علمی، مرکزی را تحت عنوان «مرکز امور هیأت علمی» راه اندازی نمود.نام: حسین
نام خانوادگی: صافی زاده
سمت : مدیر مرکز امور هیات علمیپست الکترونیک : hsafizade@kmu.ac.ir
تخصص : پزشکی اجتماعی
شماره تماس : ۳۱۲۱۵۶۱۲

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
مرتبه علمی : دانشیار


کارشناسان مرکز
شماره تماسپست سازمانیمدرک و رشته تحصیلینام و نام خانوادگی31215613
کارشناس امور اداریلیسانس علوم اجتماعی
فاطمه حسینعلی پور31215613
کارگزین مسئولدیپلم اقتصادپری سیما عبدی31215608
کارگزین مسئولفوق دیپلم زبان انگلیسیمژگان شیخ شعاعی31215608
کارگزینفوق لیسانس مدیریت نیروی انسانیطاهره محمدی پور نجیب31215610
کارشناس امور آموزشفوق لیسانس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)MIS(سیما حسنی