۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
آیین بزرگداشت مقام استاد برگزار شد آزمون دستیاری وبینار1 عیدفطر پیام تبریک روز استاد معاون آموزشی دانشگاه تبریک سال نو مراسم تکریم مسئولان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزش

معاون آموزشی و رییس امور هیات علمی ومدیر امور آموزشی پیشین  دانشگاه  امروز در مراسمی با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی تقدیر شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای دکتر رضا ملک پور افشار معاون آموزشی پیشین دانشگاه در دوران تصدی ایشان گفت این معاونت یکی از معاونت  های حساس و پرکار دانشگاه محسوب می شود که رسالت اصلی آن آموزش و پرورش دانشجویانی است که به ما سپرده شده اند

دکتر رضا ملک پور افشار معاون آموزشی سابق دانشگاه علوم پزشکی  هم در ادامه ضمن قدردانی از حمایت های دکتر رشیدی نژاد از حوزه معاونت آموزشی این حوزه را بسیار مهم و پرکار دانست

دکتر رضا ملک پور افشار در این مراسم ضمن قدردانی از مدیران و کارکنان این حوزه برای مسئولان جدید معاونت آموزشی آرزوی موفقیت کرد

دکتر محمد خاکساری حدادمعاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اجرای عدالت،احترام، و کوتاه نمودن مسیر درخواست ذینفعان تاکید کرد

در این مراسم دکتر رشیدی نژاد با اهدا لوح از زحمات دکتر رضا ملک پور افشار(معاون پیشین آموزشی)دکتر پیام خزائلی(رییس امور هیات علمی)و دکتر محمد اعظمی(مدیر امور آموزش) دانشگاه تقدیر کردند

دکتر محمد خاکساری حداد به عنوان معاون آموزشی و دکتر عبدالله جعفرزاده رئیس امور هیات علمی و دکتر عابدین ایران پور به عنوانمدیر امور آموزش معرفی شدند

سرپرست معاونت آموزشی آغاز به کار مشاوره به صورت آنلاین فراخوان مقالات کرونا وبینار میز خدمت افضلی پور کتابخانه